PDA

Xem bản đầy đủ : Quá trình hoạt động của ĐẠO PHẬT KHẤT-SĨ VIỆT-NAM  1. Bài hát tưởng niệm 60 Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng
  2. Đôi nét về Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang