...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Đối thoại giữa hoangbinh1210 và vinhnguyen

1 Tin nhắn khách

  1. Em có gửi email cho anh. Anh kiểm tra giúp em nhé
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1