...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Diễn đàn: Trung tâm điều hành

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Những thông báo mới nhất từ BQT diễn đàn.

  Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 2. Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 7
  1. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 5
  2. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  3. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ