...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Diễn đàn: Thông tin về ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM

Nơi ghi nhận những thành quả nghiên cứu và sưu tầm của cá nhân Chư Hiên giả mười phương và của các tổ chức khắp nơi

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
 2. Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ