...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Diễn đàn: Giáo lý KHẤT-SĨ

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,439
  • Bài viết: 1,445
  1. 69 Tiểu luận

   Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 17
  2. 17 Tiểu luận

   Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 2. Do Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG chế lập

  Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
  1. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 3. Nơi tìm hiểu và học hỏi, cùng thảo luận, trao đổi về những điều liên quan đến Kinh, Luật, Luận, ...

  Hành động:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài cuối:

  Chưa bao giờ
  1. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Hành động:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ