...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Danh sách thành viên

Lọc kết quả
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Kết quả 1 đến 1 của 1 Tìm mất 0.01 giây.

Thành viên của Diễn Đàn Pháp Bảo Khất Sĩ

Tài khoản Xếp theo thứ tự Bài viết Avatar Birthday
CharlesSoits Member 0    
Kết quả 1 đến 1 của 1