...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Danh sách thành viên

Lọc kết quả
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Kết quả 1 đến 24 của 24 Tìm mất 0.02 giây.

Thành viên của Diễn Đàn Pháp Bảo Khất Sĩ

Tài khoản Xếp theo thứ tự Bài viết Avatar Birthday
Aarontache Member 0    
Admin Administrator 1    
Bennystita Member 0    
CharlesSoits Member 0    
dinhvanlongvl988 Member 0   02-02-1988
EugeneRix Member 0    
haiaubaysaigon Member 0   07-05-1989
hoahongtim78890 Member 5   07-08-1989
hoangbinh Administrator 0    
hoangbinh1210 Administrator 5   12-10-1992
JamesJayeGan Member 0   11-05-1984
KennethBum Member 0    
malyKl Member 0    
MichaelNut Member 1    
minhthu91 Member 0   15-08-1987
mthanh998 Member 0   24-01-1985
saigonbestshops Member 0   27-10-1986
sinbad Member 0   11-11-1994
sofadep23 Member 0   07-04-1988
StewartGlica Member 0    
TracyAgozy Member 0    
trandiu Member 0   23-11-1982
VeronicaAnderson Member 0   27-01-1988
vinhnguyen Member 15   21-10-1983
Kết quả 1 đến 24 của 24