...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: vinhnguyen

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. Trả lời
  0
  Xem
  2,297

  BỘ CHƠN LÝ - Phần XIII (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 60 (tt):


  https://www.youtube.com/watch?v=pJI16K6rdJY&index=61&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_
 2. Trả lời
  0
  Xem
  2,223

  BỘ CHƠN LÝ - Phần XII (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 56:


  https://www.youtube.com/watch?v=k7CZu1JLfCQ&index=56&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_

  Chơn Lý 57:

  ...
 3. Trả lời
  0
  Xem
  2,059

  BỘ CHƠN LÝ - Phần XI (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 51:


  https://www.youtube.com/watch?v=m_yQ26BenMQ&index=51&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_

  Chơn Lý 52:

  ...
 4. Trả lời
  1
  Xem
  2,630

  BỘ CHƠN LÝ - Phần X (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 46:


  https://www.youtube.com/watch?v=MoTL68ctJxM&index=46&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_

  Chơn Lý 47:

  ...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  2,276

  BỘ CHƠN LÝ - Phần IX (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 41:


  https://www.youtube.com/watch?v=Yp7esq-6MQA&index=41&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtlPxUFxa A3_

  Chơn Lý 42:

  ...
 6. Trả lời
  0
  Xem
  2,198

  BỘ CHƠN LÝ - Phần VIII (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 36:


  https://www.youtube.com/watch?v=frCQT4Q_Vd8&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_&index=36

  Chơn Lý 37:

  ...
 7. Trả lời
  0
  Xem
  2,127

  BỘ CHƠN LÝ - Phần VII (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 31:


  https://www.youtube.com/watch?v=w1b0kbEGXpo&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_&index=31

  Chơn Lý 32:

  ...
 8. Trả lời
  0
  Xem
  2,144

  BỘ CHƠN LÝ - Phần VI (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 26:


  https://www.youtube.com/watch?v=sWU-Sb2dLOw&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtlPxUFxaA3_&in dex=26

  Chơn Lý 27:

  ...
 9. Trả lời
  0
  Xem
  2,095

  BỘ CHƠN LÝ - Phần V (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 21:


  https://www.youtube.com/watch?v=yKIljzr7Kmw&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_&index=21

  Chơn Lý 22:

  ...
 10. Trả lời
  0
  Xem
  2,138

  BỘ CHƠN LÝ - Phần IV (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 16:


  https://www.youtube.com/watch?v=xzZn_BPgy9o&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_&index=16

  Chơn Lý 17:

  ...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  2,688

  BỘ CHƠN LÝ - Phần III (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 11:


  https://www.youtube.com/watch?v=oKmnlNHv5rk&index=11&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_

  Chơn Lý 12:

  ...
 12. Trả lời
  0
  Xem
  1,985

  BỘ CHƠN LÝ - Phần II (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 6:


  https://www.youtube.com/watch?v=M8pR8h3KMSI&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtlPxUFxaA3_&index=6

  Chơn Lý 7:

  ...
 13. Trả lời
  0
  Xem
  2,045

  BỘ CHƠN LÝ - Phần I (Bằng file đọc)

  Chơn Lý 1:


  https://www.youtube.com/watch?v=tJhUHlj_m6Y&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_

  Chơn Lý 2:


  https://www.youtube.com/watch?v=2EKaRlqIppw&index=2&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9C ...
 14. Trả lời
  0
  Xem
  4,106

  Đôi nét về Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!
  Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!
  Nam mô Tổ...
 15. Bài hát tưởng niệm 60 Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!

  dD_dWEetVno
Kết quả 1 đến 15 của 15