...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Đối thoại giữa hoangbinh1210 và sinbad

1 Tin nhắn khách

  1. Để có sức khỏe tốt bạn nên cần tìn hiểu về chúng thật kĩ càng. Với trang http://chuadicauramau.blogspot.com/ bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì về sức khỏe dành cho bạn và mọi người !! Bạn có thể tìm hiểu về chúng tôi qua https://khatvongsong.vn/phong-kham-d...oi.t28052.html 877122765
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1